Curator van groepstentoonstelling ‘Inside Out’, galerij Rivierenhof, Deurne, maart 2023 met Manu De Mey, Stien Demeulenaere, Kathleen Vanderweeën en Christophe Batens.