In onze samenleving geraken rituelen en tradities in onbruik. Bij belangrijke momenten in het leven bestaan ze nog. Eén van deze tradities is het persoonlijk schrijven van een kaartje om iemand sterkte te wensen in tijden van rouw. Maar zelf vind ik het vaak moeilijk om een geschikt beeld kaartje te vinden. Vandaar dat het idee ontstond om eigen kaartjes te ontwerpen.

Uitgangspunten hierbij waren: een mooi beeld, weg van clichés, erkenning van de rouw maar ook met een positieve noot (erkenning van het geleefde leven en hoop).