BETWEEN HEAD AND FEET

“Between the head and feet

of any given person

is a billion miles

of unexplored wilderness”

Gabrielle Roth                             

 

afstudeerproject Academie Lier 2022

 

‘Beweging in beeld’ boeit me en vormde altijd al een terugkerend thema in mijn foto’s.

Dans is mijn passie en dus drong dit thema zich als vanzelfsprekend op.

Als vertrekpunt nam ik de 5 bewegingen zoals die zijn vastgelegd door Gabrielle Roth, de grondlegster van de 5 ritmes. Deze geven voor mij perfect de verschillende facetten van dans weer. Deze bewegingen zijn: flow, staccato, chaos, lyriek en stillness.

Deze verschillende bewegingen wilde ik vastleggen in beeld. Ik besloot het project dicht bij mezelf te houden door het maken van dans-zelfportretten maar ook door op zoek te gaan naar deze bewegingen in mijn dagelijks leven, en dit via verschillende media (fotografie, tekeningen, bewegend beeld).

Het gaat me hierbij vooral om de poëzie, de sfeer en de emotie die het beeld oproept.

 

Uiteindelijk wil ik tot uiting brengen wat dans voor mij betekent

beelden die ons constant veranderende zijn tonen,

van de ene naar de andere toestand evoluerend,

laag na laag afpellend,

om de ‘unexplored wilderness’ te ontdekken

van overgave, extase, verbondenheid, lichtheid,

en te komen tot het punt ‘er is geen dans en er is alleen maar dans’

en te beseffen ‘leven is een dans’,

bij dans ligt het doel in de activiteit zelf, het is op zich zinloos,

maar net dat maakt het zo waardevol.

 

Ik vond het tenslotte ook belangrijk om de ‘voortdurende beweging’ ook in de drager te laten terugkomen, zodat een nieuwe choreografie in de presentatie ontstaat.

 

‘Beweging in beeld’ maar ook ‘Beeld in beweging’.